Albert Castellanos

Secretario General
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Mesa redonda

Albert Castellanos

Secretario General
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Mesa redonda

Biografía

Perfil professional
– Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
– Màster en Economia Pública per la Universitat de York (Gran Bretanya)
– Mestrarge en Funció Directiva a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Trajectòria professional
– El mes de gener del 2016 va ser nomenat director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya.
– El mes d’octubre del 2017 va ser nomenat secretari d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
– El mes de juny del 2018 va ser nomenat secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, càrrec que exerceix actualment.
– Bona part de la seva trajectòria professional ha estat vinculada a la gestió pública. Destaca la seva experiència a la Generalitat de Catalunya (2006-2011) en els àmbits de la promoció econòmica, com a secretari executiu de l’agència ACC1Ó, i en polítiques de suport a la recerca com a director executiu de l’AGAUR.

Amb anterioritat, la seva carrera havia estat dedicada fonamentalment a tasques de gestió dins de l’àmbit universitari a la Universitat de Barcelona (UB), que havia compatibilitzat amb la docència en economia com a professor associat a la Universitat Pompeu Fabra.